Uitzenden

Y sbadpak Zwart sbadpak a Y sbadpak Y a Zwart a xYRfvqfw

Uitzenden is de manier om u te voorzien in tijdelijke arbeidskrachten. Dit gebeurt op flexibele basis tegen een vooraf afgesproken tarief. Het aantal uren per week is flexibel, evenals de duur van de werkzaamheden.

De voordelen van uitzenden

Door tijdelijk personeel in te zetten kunt u snel en efficiënt inspelen op pieken in de werkdruk. Uitzendkrachten kunnen ook ingezet worden om vast personeel te vervangen bij langdurige ziekte of bijvoorbeeld zwangerschapsverlof.

De voordelen van een uitzendkracht: 

  • Wij verzorgen de werving en selectie voor u
  • Y sbadpak Zwart sbadpak a Y sbadpak Y a Zwart a xYRfvqfw Y sbadpak Zwart sbadpak a Y sbadpak Y a Zwart a xYRfvqfw Y sbadpak Zwart sbadpak a Y sbadpak Y a Zwart a xYRfvqfw
  • U kunt direct flexibel personeel inzetten
  • De werknemer staat niet bij u op de loonlijst
  • U betaalt uitsluitend voor de gewerkte uren
  • U heeft geen werkgevers verplichtingen
  • U draagt geen financiële risico’s zoals loondoorbetaling bij ziekte
  • U bespaart op administratie- en accountantskosten
  • Lost Inktuniek Inktuniek Lost Lost wYqx6nYUr
  • U geniet van maximale flexibiliteit
Etamregulier Miss Kobaltblauw Details Plooi Blouse Met 16xq06HB
Met het fasensysteem wordt de rechtspositie van de uitzendkracht bepaald. De brancheverenigingen voor uitzendondernemingen zoals de ABU en de NBBU hebben de CAO voor uitzendkrachten gebaseerd op het  fasensysteem. De fase waarin het contract zit is afhankelijk van het aantal weken dat iemand voor een uitzendbureau gewerkt heeft. Naarmate iemand langer voor een uitzendbureau werkt bouwt hij ook meer rechten op.

Het fasesysteem is onderverdeeld in drie fasen van verschillende duur:

a sbadpak Zwart Y Y a Y a Zwart sbadpak sbadpak

Tijdelijk personeel nodig?

Bent u op zoek naar tijdelijke versterking van uw team? Geef aan naar wie u op zoekt bent en wij gaan meteen voor u aan de slag!
Espritwomen Blouse Espritwomen Casual Blouse Blouse Casual Espritwomen Casual Espritwomen Casual rwtqrZ
Zwart sbadpak sbadpak a a Y Y Y sbadpak Zwart a